فلنج تخت و رینگ فولادی

تهران اتصال تامین کننده و توزیع کننده انواع انواع فلنج تخت و رینگ فولادی ایرانی و وارداتی

رینگ یا فلنج تخت فولادی یا Flat Face  سطحی ساده و بدون شیار و گلویی و برآمدگی دارند