زانو جوشی ۹۰ درجه بنکن

تهران اتصال وارد کننده و تامین کننده انواع زانو جوشی ۹۰ درجه بنکن در رده های مختلف مانند SGP,STD, SCH40 , SCH80

butt welded 90°-pipe elbow