زانو جوشی ۴۵ درجه بنکن

تهران اتصال وارد کننده و تامین کننده انواع انواع زانو جوشی ۴۵ درجه بنکن  در رده های مختلف مانند SGP,STD, SCH40 , SCH80

۴۵ Degree Long Elbow